Training Ahli K3 Kimia

Rated 0 out of 5

Rp8.000.000,00

Dalam Training Ahli K3 Kimia ini peserta dilatih untuk menjadi calon ahli k3 kimia tempat kerjanya seperti yang dimaksud UU No.1 tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja sesuai Keputusan Menaker No.KEP.187/MEN/1999 dengan waktu penyelenggaraan selama 120 jam pelajaran.Latar Belakang

Tujuan Training Ahli K3 Kimia

Setelah mengikuti Training Ahli K3 Kimia ini, peserta mampu mengetahui dan memahami:

1. Peraturan perundangan K3 Kimia dan Lingkungan

2. Identifikasi, evaluasi dan pengendalian bahaya potensial dalam menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan kimia berbahaya

3. Cara kerja yang aman dalam menangani bahan kimia berbahaya, akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan pada industry kimia dan upaya untuk menanggulanginya

4. Metode pengukuran bahan lingkungan kerja dan cara pengendaliannya.

Materi pelatihan yang akan disampaikan meliputi sebagai berikut

1. Kebijakan K3 Nasional

2. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan yang terkait

3. Lembar Data Keselamatan Bahan

4. Penanganan dan Penyimpanan Bahan Kimia Berbahaya

5. Penyakit Akibat Kerja oleh Paparan Bahan Kimia

6. Pengantar Toksikologi

7. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

8. Teknik Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya

9. SMK3 dan Audit SMK3

10. Prosedur K3 di Ruang Tertutup

11. Pengendalian Bahaya Besar

12. Prosedur Tanggap Darurat

13. Pengelolaan Limbah

14. Monitoring dan Pengukuran Pemaparan

15. Manajemen Alat Pelindung Diri

16. Analisa Laporan Kecelakaan

17. Pengenalan Bahaya dan Penilaian Resiko

18. Pencegahan Kebakaran & Peledakan

19. Plan Visit dan Seminar

20. Evaluasi

Investasi

Rp8.000.000/Peserta

Related products